Vụ sắc phong Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc: 6 tỉnh cấp tốc xác minh thông tin - Học Cắt Tóc Tại Hà Nội

Breaking News

Vụ sắc phong Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc: 6 tỉnh cấp tốc xác minh thông tin

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, tại Phiên đấu giá cổ vật "Giấy cũ phồn hoa – Lịch sử văn hiến và bằng sắc trăm năm" diễn ra vào ngày 22/4/2023 dự kiến sẽ có 672 món cổ vật (từ số thứ tự 2001 đến số thứ tự 2672) đa phần là bằng chất liệu giấy được đưa lên sàn. Có 12 đạo sắc phong của Việt Nam niên đại thời Lê và Nguyễn, số thứ tự từ 2243 đến số thứ tự 2254 được đem ra đấu giá tại phiên này, cụ thể như sau:

1. STT 2243: Sắc phong thần ngày 24/7/1740 niên hiệu Cảnh Hưng thứ 1. Vị thần được phong: Sùng Cơ Tiên Hoàng Đế. Địa phương lưu giữ sắc phong: không thể hiện (vì thường được viết ở nhãn tại mặt sau sắc phong, không có ảnh chụp mặt sau).

2. STT 2244: Sắc phong thần ngày 20/5/1844 niên hiệu Thiệu Trị thứ 4. Vị thần được phong: Từ Đạo Hạnh Đại Pháp Thiền Sư Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Thọ Lộc, huyện Thư Trì (không ghi tên tỉnh).

3. STT 2245: Sắc phong thần ngày 13/8/1846 niên hiệu Thiệu Trị thứ 6. Vị thần được phong: Trinh Chính Bạch Thạch Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (không ghi tên tỉnh).

4. STT 2246: Sắc phong thần ngày 20/11/1850 niên hiệu Tự Đức thứ 3. Vị thần được phong: Tản Viên Sơn Tam Vị Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (không ghi tên tỉnh).

5. STT 2247: Sắc phong thần ngày 10/11/1853 niên hiệu Tự Đức thứ 6. Vị thần được phong: Bản Cảnh Thành Hoàng Linh Phù Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Từ Đường, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương.

6. STT 2248: Sắc phong thần ngày 24/11/1880 niên hiệu Tự Đức thứ 33. Vị thần được phong: Linh Tích Anh Thanh Tuấn Vọng Tú Ngưng Vân Mông Tối Linh Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Tuy Lai, huyện Chương Đức, đạo Mỹ Đức.

7. STT 2249: Sắc phong thần ngày 01/7/1887 niên hiệu Đồng Khánh thứ 2. Vị thần được phong: Tản Viên Sơn Tam Vị Thượng Đẳng Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa (nay là tỉnh Phú Thọ).

8. STT 2250: Sắc phong thần ngày 18/11/1889 niên hiệu Thành Thái thứ 1. Vị thần được phong: Minh Kinh Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa (nay là tỉnh Phú Thọ).

9. STT 2251: Sắc phong thần ngày 18/8/1909 niên hiệu Duy Tân thứ 3. Vị thần được phong: Bản Cảnh Thành Hoàng Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Tế Xuyên, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.

10. STT 2252: Sắc phong thần ngày 25/7/1924 niên hiệu Khải Định thứ 9. Vị thần được phong: Bản Thổ Thành Hoàng Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Phú Ích, huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam.

11. STT 2253: Sắc phong thần ngày 25/7/1924 niên hiệu Khải Định thứ 9. Vị thần được phong: Kim Ngô Đại Tướng Quân Kình Khí Bảo Đại Định Công Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã An Đông Bình, huyện Năng An, tỉnh Hải Dương.

12. STT 2254: Sắc phong thần ngày 25/7/1924 niên hiệu Khải Định thứ 9. Vị thần được phong: Kim Ngô Đại Tướng Quân Dũng Trí Chính Trực Thông Minh Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã An Đông Bình, huyện Năng An, tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, tại địa chỉ trang web của Công ty Shanghai Yangming Auction Co., Ltd còn đăng tải thông tin kết quả đấu giá các cổ vật là sắc phong thần của Việt Nam tại các phiên đấu giá trước đó kèm theo thông tin hiện vật, ngày đấu giá, giá khởi điểm, giá bán sau đấu giá. Một số hiện vật chưa bán được tại các phiên này không ghi giá bán.

No comments

Trung Tam Day Nghe Toc | Day Nghe Toc Gia Re | Hoc Cat Toc Ha Noi | Day Cat Toc Gia Re | Hoc Cat Toc | Hoc Cat Toc Co Ban | Hoc Vien Toc | Hoc Vien Toc Ha Noi | Day Cat Toc Nam Ha Noi | Day Cat Toc Nu Ha NoiDay Cat Toc Gia Re | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Tại Hà Nội | Nên Học Cắt Tóc Ở Đâu | Địa Chỉ Dạy Cắt Tóc | Trung Tam Day Nghe Toc Tai Ha Noi | Truong Day Cat Toc Ha Noi | Hoc Cat Toc Nam O Ha NoiHọc Cắt Tóc Ở Hà Nội | Dạy Nghề Uy Tín | Học Nghề Cắt Tóc Ở Đâu | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Uy Tín Hà Nội | Hoc Cat Toc Chi Phi Thap | Day Cat Toc Co Ban Ha Noi